Apróságok

Elektromos (nagyon) alapismertek

Egyenáram

Az egyenáram (angolul direkt áram, rövidítve: DC) olyan elektromos áram, amelyben a töltéshordozók időben állandó vagy változó mennyiségben, de egyazon irányban haladnak.
Felhasználás: Például vezérlés működése, kis méretű ventilátorok, légterelők működése

Váltó áram

A váltakozó áram vagy váltóáram (angolul alternating current, rövidítve: AC) olyan elektromos áram, amelynek iránya és intenzitása periodikusan változik. Hétköznapjainkban kétféle létezik: egy fázisú és három fáisú

 • Egyfázisú elektromos rendszer esetén csak egy fázisvezeték és egy semleges vezeték (N betűvel jelölik) található. A fázisvezeték általában barna, fekete vagy szürke színű, míg a semleges vezeték kék. A feszültség általában körülbelül 230V.
  Felhasználás: Kis teljesítményű kompresszorok, ventilátorok, mágneskapcsolók, váltószelep működtetés
 • Háromfázisú: (mérve: ~400V) A háromfázisú rendszerben az áramvezetékek jelölése L1, L2, L3 (korábban ezeket R, S, T betűvel jelölték) (fázisvezetékek: barna, fekete, szürke). A negyedik vezeték (középvezeték) a nullavezeték, ennek jelölése N.
  Felhasználás: Nagy teljesítményű kompresszorok és ventilárok A rendszert kiegészíti a védővezeték (védővezeték: zöld/sárga, korábban piros), jelölése PE (korábbi jelölése SL).

Földelés

A hálózatok általában rendelkeznek egy harmadik vagy ötödik vezetékkel, amelyet földnek neveznek (vagy 'biztonsági földelésnek' vagy védőföldelésnek). Ezt a vezetéket az áramütés elleni védelemre használják, és csak akkor kerül feszültség alá, ha testzárlat (amikor megszakad a fázis vezeték és a külső fém házhoz ér) van. A földelésnek védő szerepe van, azon csak hibaáram folyhat, üzemi áram nem. Az üzemi áram a nulla vezetőn folyik.

Nulla

Nulla vezető jele N színe kék, csak üzemi áramot vezet. Üzemi áram a használat közben felvett áram (A)

Mérések

Ha multiméterrel mérünk, annak üzemmód kapcsolóját állítsuk a megfelelő (DC: egyenfeszültség, AC: váltakozófeszültség) V-mérésre. Becsüljük meg, hogy mekkora a mérendő feszültség. A méréshatár váltó fokozatkapcsolót állítsuk olyan méréshatárra, amely biztosan meghaladja a mérendő feszültséget. Ha a mérendő feszültség ismeretlen nagyságú, akkor a legnagyobb méréshatárt kell beállítani.
AC mérés

Klímaszerelés

1997 óta az építési engedély nélkül telepített berendezésekre fennmaradási engedélyt kell, illetve lehet kérni az építésügyi hatóságoknál. Sokan tudták, hogy a műemléképületek homlokzatára nem lehet engedély nélkül szerelni, de a klímavásárlók körében nem annyira elterjedt ez a jogszabály. A tervdokumentáció mellett, elektromos közműnyilatkozat és illetékbélyeg is szükséges az ügy intézéséhez.

 • A 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet tartalmazza, milyen szempontok szerint kell a berendezések elhelyezését engedélyezni.
 • A 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról határozza meg az engedély alapján végezhető tevékenységeket, és az engedélyezi eljárások rendjét a fennmaradásról és a bejelentésről.
 • A 245/2006.(XII.5.) kormányrendelet az építésügyi bírság megállapítását szabályozza részletesen. Mekkora a kiszabható bírság, milyen módon szabható ki. A bírság az építtetőt terheli minden esetben. Ha szakemberek végezték a telepítést, akkor ők is felelősségre vonhatóak.
 • Az 1997. évi LXXVIII. törvény az általános követelményeket határozza meg az épített környezet alakításáról.
 • Társasházi törvény 21. § (1) bekezdése értelmében a közös tulajdont érintő építkezés
 • klíma felszerelés
 • esetén a közvetlenül érintett szomszédok írásbeli nyilatkozata szükséges (mellette, alatta, felette)
 • SZMSZ-ben külön meg lehet határozni, hogy milyen feltételekkel és melyik falra történő felszerelést engedélyezik, de mindenképpen be kell kérni tervrajzot, hogy pl. a kondenzvíz elvezetését hogyan oldják meg, mert az nem károsíthatja a közös tulajdonban lévő vakolatot és nem csöpöghet le a falon, vagy a járókelőkre

Klímakarbantartás

A klímákat érdemes évente kétszer karbantartani hűtési és fűtési szezon végén. Ha csak egyszer szeretnénk karbantartatni légkondícionálónkat, akkor a hűtési időszak vége a legjobb időpont erre. A karbantartásnak ki kell terjednie

 • kültéri egység hőcserélőjének magasnyomású mosós de legalább sűrített levegős tisztítására
 • beltéri egység portalanítására, fertőtlenítésére, gombátlanítására
 • szűrők tisztítására
 • rendszer tömörségi vizsgálatára, gáznyomás ellenőrzésére
 • elektromos kötések átvizsgálása
 • kondenzvíz elvezetés működésére

A klímakészülékek szagának fő oka a hőcserélőn és kondenzvíz elvezetésekben kialakuló, megtelepedő penész. Ha a készüléket hűtési üzemben kikapcsoljuk, a felület nedves marad, a penészgombák és baktériumok megtelepedhetnek a hőcserélő és kondenzvíz elvezetés nedves felületén. Ha a készülék rendelkezik automatikus tisztítási funkcióval, akkor kiszárítja a nedves hőcserélő felületet, megakadályozva ezzel a felület elszennyeződését.

A klímák által esetlegesen előidézett betegségek között legismertebb az úgynevezett légionárius tüdőgyulladás, amit a pangó langyos vízben megtelepedett és elszaporodott Legionella baktériumok válthatnak ki. Háztartásokban leggyakrabban használt split-klímáknál a Legionella baktérium legfeljebb a nem megfelelően elvezetett kondenzvízcsőben és a beltéi egységben telepedhet meg.

Tipikus szerelési, karbantartási hibák

 • Alumínium csővel történő szerelés

  A réz és alumínium találkozása számos gyakorlati problémát vethet fel, különösen elektromos és építészeti alkalmazásokban. A két fém közötti érintkezés korrozív hatásokat és galvánkorróziót okozhat, ami az anyagok idő előtti tönkremeneteléhez vezethet.

  A galvánkorrózió egy olyan elektrokémiai folyamat, amely akkor lép fel, amikor két különböző fém érintkezik egymással egy elektrolitikus környezetben (például nedvesség jelenlétében). Ez a jelenség különösen fontos a klímatechnikában, ahol gyakran használnak különböző fémeket, mint például réz és alumínium.

  Galvánkorrózió folyamata
  • Fémek érintkezése: Két különböző fém (például réz és alumínium) érintkezik egymással.
  • Elektrolit jelenléte: Elektrolitikus közeg (például víz vagy nedvesség) van jelen, amely lehetővé teszi az ionok mozgását.
  • Galváncella kialakulása: Az eltérő elektrokémiai potenciál miatt galváncella alakul ki, ahol az egyik fém (általában az anód/alumínium/) gyorsabban korrodál, míg a másik fém (a katód) védett marad.
 • Nem megfelelő méretű rendszer telepítése

  Ha az HVAC rendszer túl nagy vagy túl kicsi a helyiséghez képest, az hatékonysági problémákat okozhat. A túlméretezett rendszerek gyakran kapcsolnak ki és be (short cycling), míg az alulméretezett rendszerek nem tudják megfelelően szabályozni a hőmérsékletet, ami fokozott kopáshoz vezet.

  A megfelelő méretezés érdekében alapos hőterhelés-számítást kell végezni, figyelembe véve a szigetelést, ablakokat és az épület használatát.

 • Gyártói utasítások figyelmen kívül hagyása

  Az egyes HVAC rendszerek specifikus telepítési irányelvekkel rendelkeznek, amelyeket be kell tartani. Az utasítások figyelmen kívül hagyása csökkent hatékonysághoz, korai meghibásodáshoz és a garancia elvesztéséhez vezethet.

  Fontos, hogy a technikusok alaposan áttanulmányozzák és kövessék a gyártói ajánlásokat.

 • Helytelen hűtőközeg-töltés

  A hűtőközeg túl- vagy alultöltése csökkent hatékonysághoz, gyenge hűtési vagy fűtési teljesítményhez és kompresszor károsodáshoz vezethet.

  Egyes klímagázok érzékenyek a töltésre, ha sokszor van töltve megbomlik a szerkezete és olyan tüneteket prodikál, mint a túlsok vagy túl kevés gáz.

  A technikusoknak precíz mérőeszközöket kell használniuk és a gyártói irányelvek alapján kell elvégezniük a hűtőközeg-töltést.

 • Rendszeres karbantartás elhanyagolása

  A rendszeres karbantartás elhanyagolása jelentős problémákhoz vezethet, mint például a hatékonyság csökkenése és a rendszer meghibásodása. Évente legalább kétszer, tavasszal és ősszel ajánlott karbantartást végezni.

  A szűrők rendszeres cseréjének vagy tisztításának elmulasztása a levegőáramlás csökkenéséhez és a rendszer túlterheléséhez vezethet, ami növeli az energiafogyasztást és a meghibásodás kockázatát.

  A rendszeres ellenőrzések segítenek a problémák korai felismerésében és a rendszer élettartamának meghosszabbításában.

 • Helytelen termosztát kezelés

  A termosztát helytelen beállítása vagy gyakori változtatása csökkentheti a rendszer hatékonyságát és élettartamát.

  Javasolt a termosztátot egy állandó hőmérsékletre állítani és minimalizálni a változtatásokat. A túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet beállítása fokozott energiafogyasztáshoz és a rendszer túlterheléséhez vezethet.

Egykomponensű gázok

 • R-134a 1,1,1-trifluoretán vagy R-143a vagy egyszerűen trifluoretán a részlegesen fluorozott szénhidrogének közé tartozó színtelen, átlátszó gáz. Nem keverendő össze izomer vegyületével, az 1,1,2-trifluoretánnal. Kritikus hőmérséklete 73 °C. Önmagában vagy más anyagokkal keverve hűtőközegként alkalmazzák. Mivel a hűtőközegként alkalmazott klórozott-fluorozott szénhidrogénektől eltérően nem tartalmaz klórt, ezért az ózonréteget nem károsítja, de nagyfokú kémiai stabilitása és az infravörös fény elnyelése miatt hatékony üvegházgáz. Hajtógázként is használják az elektronikai eszközök tisztítására szolgáló sűrített levegős spray-kben.
 • R-32 Az egyik legkörnyezetkímélőbb alternatíva a klórtartalmú hűtőközegek kiváltására. Az ODP-je nulla, a globális felmelegedést növelő hatása jóval alacsonyabb, mint a korábban kifejlesztett hűtőközegeké vagy hűtőközegkeverékeké (az R134a-hoz képest például a felénél is kevesebb). Színtelen gáz, alacsony toxicitású, éghető, de csak közvetlen tűz esetén gyullad meg és nem robbanásveszélyes. Biztonságosan használható a legtöbb légkondicionálási és hőszivattyús alkalmazásban. Előállítása kedvező árú, kezelése egyszerű, mert gáz és folyadék állapotban is betölthető. Az R32-vel üzemelő berendezések működése energiahatékony és csendes. Korábban gyártott készülékek esetén is helyettesítő közeg lehet, hűtőköri tulajdonságai alapján az R410A kiváltója, beszerelési és szervizelési módjaik, szerszámigényük csaknem teljesen megegyezik. Felhasználási területe elsősorban a kereskedelmi és komfort légkondicionálás és a hőszivattyús technológia.

Többkomponensű elegyek

 • R-401A azeotrop elegy; 53 % R-32, 13 % R-152a és 34 % R-124, az R-12 helyettesítésére, középnyomású hűtőközeg
 • R-404A 'közel azeotrop' elegy 52 % R-143a, 44 % R-125 és 4 % R-134a, az R-22, illetva az R-502 helyettesítésére. Forráspontja −46,5 °C, tehát nagynyomású hűtőközeg, folyadékának sűrűsége 485 kg/m³
 • R-406A zeotrop elegy 55 % R-22, 4 % R-600a és 41 % R-142b.
 • R-407A zeotrop elegy 20 % R-32, 40 % R-125 és 40 % R-134a.
 • R-407C zeotrop elegy; 23 % R-32, 25 % R-125 és 52 % R-134a. Az R-32 adja a nagy fajlagos hőkapacitást, az R-125 csökkenti a gyúlékonyságot, és az R-134a adja az alacsony működési nyomást A folyadék forráspontja (buborékpont) −43,6 °C, a telített gőz (harmatpont) −37 °C. Kritikus pontja 84,7 °C
 • R-408A zeotrop elegy 47 % R-22, 7 % R-125 és 46 % R-143a. Helyettesítője az R-502-nek. Forráspontja −44,4 °C.
 • R-409A zeotrop elegy: 60 % R-22, 25 % R-124, és 15 % R-142b. Forráspontja −35,3 °C, kritikus hőmérséklete 109,4 °C. Az R-12 helyettesítője.
 • R-410A közel azeotrop elegy: 50 % R-32 és 50 % R-125. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala az R-22 helyettesítőjeként fogadta el háztartási és kis teljesítményű klímaberendezések számára. Forráspontja −51 °C
 • R-500 azeotrop elegy: 73,8 % R-12 és 26,2 % R-152a. Forráspontja −33,6 °C
 • R-502 azeotrop elegy: 48,8 % R-22 és 51,2 % R-115. Forráspontja −42,3 °C

Az R-400 sorozatot a zeotrop elegyek azonosítására tartották fenn, az R-500 sorozatot az azeotrópos elegyek számára.
Az azonos anyagokból képzett, különböző összetételű elegyeket nagybetűvel jelzik, például R-407A, R-407C.
Példaképpen az R-134a tartalmaz két szénatomot, 2 hidrogénatomot és 4 fluoratomot. Az azonos összegképletű izomerek közül (R-134, R-134a, R-134b, R-134c) ez a legjobban használható anyag hűtési célokra.

Az azeotrópos elegy kettő vagy több folyadék (vagy vegyület) olyan elegye, amely desztillációval nem választható szét alkotórészeire. Mivel a forraláskor keletkező gőz összetétele megegyezik a folyadék összetételével, a desztilláció szempontjából az elegy úgy viselkedik, mintha tiszta komponens lenne. Az azeotróp elegyek egyik példája a 96%-os alkohol, amelyből a vizet nem lehet desztillációval szétválasztani, mert ez az elegy azeotróp.

Szivárgásvizsgálat köteles töltetek

 • R410a   2,4kg – 5,01t
 • R407c   2,8kg – 5,05t
 • R22    2,8kg – 5,07t
 • R404a   1,3kg – 5,10t
 • R32    7,5kg – 5,10t

Szivárgásvizsgálat gyakorisága széndioxid egyenértékre

 • 5 – 50 tonna CO2 egyenértékig      évente egyszer
 • 50 – 500 tonna CO2 egyenérték között  félévente
 • 500 tonna CO2 egyenérték felett      negyed évente

Letöltések

 • Hamarosan...

Munkaügyi naptár 2024Cég információk
Klíma-Alpin Kft.

Adószám: 32328563-2-41
Cégjegyzékszám https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109418408/TaroltCegkivonat
01-09-418408
Bankszámlaszám 12011351-01931348-00100000 Raiffeisen Bank Zrt.
Teljes név Klíma-Alpin Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név Klíma-Alpin Kft.
Ország Magyarország
Település Budapest
Cím 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 76.
Web cím https://klima-alpin.hu
https://iparialpin.eu
Fő tevékenység 4322. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Alapítás dátuma okirat kelte 2023. Július 7
Bejegyezve: 2023 Augusztus 30
Elérhetőségek
 • Telefon: +36 20 804 91 85
 • Viber: +36 20 804 91 85
 • Viber chat: +36 20 804 91 85
 • Email:
Aktuális gázolaj ár 620 Ft/liter

Kapcsolatfelvételi űrlap

Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot, és felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Viberen keresztül is hívhatóak vagyunk ingyenesen, amennyiben kívánja, kollégáink visszahívják Önt.

Ha e-mailben küldött levelében megadja a telefonszámát, felhívjuk Önt.

Árkategória: $$

Kapcsolatok

Kapcsolat felvétel
 • Telefon: +36 20 804 91 85
 • Viber: +36 20 804 91 85
  Viber chat: +36 20 804 91 85
 • Email:
 • Cím: 1131 Budapest, Kámfor u. 28
 • Nyitvatartás: 8:00 - 17:00